Kwalifikacja dla nauczycieli z druku 3D

To potwierdzenie posiadania umiejętności prowadzenia zajęć w szkole w środowisku 3D.

Autor: admin
Data publikacji: 20 marca 2022

Charakterystyka kwalifikacji

Kwalifikacja „Nauczanie modelowania, drukowania i skanowania 3D” jest potwierdzeniem posiadania umiejętności prowadzenia zajęć w szkole oraz umiejętności utworzenia strukturalnego (wielopoziomowego, uwzględniającego wiele aspektów) programu nauczania dotyczącego: modelowania, drukowania oraz skanowania 3D.

Osoba posiadająca kwalifikację:

 • przedstawia spektrum zastosowania modelowania, drukowania oraz skanowania 3D w edukacji;
 • posługuje się wiedzą na temat modelowania, drukowania oraz skanowania 3D;
 • uczy zastosowania programów do modelowania;
 • uczy umiejętności modelowania przedmiotów użytkowych oraz prostych części zamiennych;
 • przygotowuje modele 3D do wykonania wydruków;
 • uczy obsługi drukarki 3D;
 • uczy właściwości i różnic w materiałach wsadowych filamentach i żywicach;
 • uczy prawidłowego drukowania przedmiotów;
 • uczy metod diagnozowania i praktycznego rozwiązywania problemów w pracy z drukarką 3D;
 • uczy obsługi skanera 3D w Laboratoria przyszłości;
 • uczy podstaw przygotowania modelu 3D do skanowania, zasad nakładania markerów i znaczników;
 • uczy metod diagnozowania problemów podczas wykonywania skanów 3D;
 • rozwija kreatywność i pomysłowość uczniów w procesach edukacyjnych;
 • przygotowuje praktyczne ćwiczenia omawianych umiejętności;
 • posiada kompetencje społeczne w zakresie samokształcenia się nauczycieli i trenerów (szkoleniowców), z obszaru modelowania, drukowania oraz skanowania 3D, pozyskiwania, adoptowania i sposobów wykorzystywania gotowych projektów 3D.

Osoby, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji?

Kwalifikacja “Nauczanie modelowania, drukowania i skanowania 3D” kierowana jest do: nauczycieli szkół podstawowych, nauczycieli szkół ponadpodstawowych, wykładowców akademickich, szkoleniowców, trenerów, specjalistów/projektantów CAD (ang. Computer Aided Design, tłum. Projektowanie Wspomagane Komputerowo) oraz absolwentów szkół wyższych wdrażających nowe metody i narzędzia nauczania, a w szczególności technologie i narzędzia cyfrowe. Kwalifikacja kierowana jest zarówno do osób potrzebujących poszerzyć swoje kompetencje, jak i do osób chcących się przekwalifikować, w szczególności osób związanych dotychczas z nauczaniem, np. nauczyciele powracający na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Uzyskaniem kwalifikacji mogą być także zainteresowani instruktorzy praktycznej nauki zawodu bądź osoby mające zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunowie praktyk zawodowych i opiekunowie staży uczniowskich oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, wynikających z obowiązku nałożonego na nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu dotyczącego uczestniczenia w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, mających na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy.

Nabycie kwalifikacji może też być okazją do przekwalifikowania się pracowników wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Miejskich i Wiejskich Domów Kultury, Bibliotek Publicznych.

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację, będzie mogła znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie podstawowym, ponadpodstawowym, wyższym oraz wyspecjalizowanych jednostkach szkoleniowych (np. komercyjne jednostki edukacyjne typu placówki kształcenia ustawicznego itp.).
Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie mogła wykorzystać potwierdzone umiejętności w pracy w sektorze przemysłowym, jako szkoleniowiec, technolog, inżynier utrzymania ruchu czy konstruktor elementów wytwarzanych przyrostowo. Posiadanie kwalifikacji wiąże się także z możliwością świadczenia usług edukacyjnych w ramach własnej działalności gospodarczej.
Potencjalnym pracodawcą dla osoby posiadającej kwalifikację “Nauczanie modelowania, drukowania i skanowania 3D” mogą być również firmy z wielu sektorów przemysłu, w szczególności wdrażające technologie 4.0 rewolucji przemysłowej (np. motoryzacyjny, lotniczy, stoczniowy, itp.).
Osoba posiadająca kwalifikację może rozwijać kompetencje poprzez zdobywanie kolejnych kwalifikacji z obszaru np.: zaawansowane modelowania 3D, modelowanie powierzchniowe, programowanie maszyn CNC i robotów.

Zobacz nasze Laboratoria Przyszłości

lub więcej na https://www.gov.pl/web/laboratoria

Udostępnij NAS!! :)

Zaufaj nam!!!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zadzwoń do nas +48 535 144 000
Napisz do nas kontakt@cmp3d.pl