Projektowanie grafiki komputerowej

Kod kwalifikacji w ZRK: 4C211900009

Krótka charakterystyka kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację „Projektowanie grafiki komputerowej” samodzielnie projektuje i publikuje projekt graficzny, wykorzystując oprogramowanie komputerowe, z uwzględnieniem potrzeb i preferencji klientów. Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby, które preferują pracę samodzielną i są gotowe do ponoszenia odpowiedzialności za całość wykonywanego projektu. Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do świadczenia usług w ramach własnej działalności gospodarczej lub w firmach zajmujących się tworzeniem witryn internetowych na zlecenie klienta, drukarniach, firmach zajmujących się dostarczaniem platform e-learningowych oraz tworzących treści szkoleń e-learningowych, agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych. W orientacyjnym nakładzie pracy podano czas potrzebny na szkolenie. Szacowany dodatkowy czas pracy własnej wynosi 100 godzin.

Około 145 godzin szkolenia

Certyfikat wydawany bezterminowo ważności certyfikatu

Przyszłościowe kompetencje

Informacje o kwalifikacji

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji

Kwalifikacją mogą być zainteresowani:
● osoby, które hobbistycznie zajmują się projektowaniem grafiki komputerowej i chcieliby potwierdzić swoje kompetencje;
● specjaliści ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych;
● informatycy, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych mediów społecznościowych;
● osoby zajmujące się tworzeniem blogów internetowych;
● Webdeweloperzy;
● administratorzy stron i serwisów WWW;
● fotografowie;
● redaktorzy, dziennikarze, reporterzy;
● graficy komputerowi, którzy chcieliby potwierdzić kompetencje związane z projektowaniem grafiki komputerowej;
● osoby z wykształceniem plastycznym i absolwenci studiów artystycznych;
● osoby, które chciałyby świadczyć pracę zdalną;
● osoby, które cenią pracę samodzielną, ponosząc odpowiedzialność za całość wykonywanego projektu.

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Zapotrzebowanie na kwalifikację

Powszechna cyfryzacja i przenoszenie większości usług do Internetu sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT stale rośnie. Na podstawie danych GUS z 2016 r. ocenia się, że w Polsce brakuje obecnie ok. 50 tys. informatyków, a deficyt będzie rósł w tempie około 3–5% w każdym kolejnym roku. Raport roczny portalu Pracuj.pl za rok 2016 wskazuje, że aż 77 783 oferty pracy zamieszczone na tym portalu były skierowane do specjalistów z sektora IT. Analogiczny raport za rok 2015 podaje liczbę 60 872 ofert dla specjalistów tej branży, zatem mamy tu do czynienia z 22% wzrostem rdr. W maju 2016 r. pracodawcy opublikowali na portalu Pracuj.pl 6 227 ogłoszeń o pracę skierowanych do specjalistów IT, a liczba ofert dla tych specjalistów wzrosła o 28% w porównaniu do roku 2015. Jednocześnie, jak wynika z raportu Hays za 2016 r., rynek pracy w sektorze IT niezmiennie pozostaje rynkiem kandydata i nieustannie pozycja kandydata na tym rynku umacnia się. Oprócz wzrostu wynagrodzeń widoczna jest rozbudowa benefitów pozapłacowych oraz starania o zatrzymanie pracowników, również tych, którzy złożyli wypowiedzenia (https://www.hays.pl/raport-placowy/Pobierz2016/index.htm). Jedną z najważniejszych kwalifikacji związanych z branżą IT jest projektowanie grafiki komputerowej. Według raportu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektanci grafiki komputerowej to jedna z najbardziej poszukiwanych i zarazem rozwojowych kategorii, w której w najbliższych latach będzie przybywało miejsc pracy. Wskazuje się, że dotychczas żadne państwo nie poradziło sobie skutecznie z niedoborem tego typu specjalistów. Powyższe wnioski wsparte są danymi zawartymi w raporcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Wynika z niego, że niewiele osób w zawodzie grafika komputerowego rejestrowało się jako osoby bezrobotne, dodatkowo od 2013 r. liczba ta sukcesywnie spada (raport za 2016 r.; https://wup.torun.pl/wp-content/uploads/2016/11/PCBY_201610_grafik_komp_DTP.pdf). Popyt na specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie projektowania grafiki komputerowej związany jest między innymi ze stale rosnącą liczbą rejestrowanych domen internetowych. W czwartym kwartale 2016 r. wzrost ten wynosił 6,8% w porównaniu z rokiem 2015 (https://www.verisign.com/en_US/domain-names/dnib/index.xhtml#home). Według danych serwisu Wynagrodzenia.pl (dane z marca 2017 r.) mediana miesięcznego wynagrodzenia grafików wynosi 3 491 zł brutto. Połowa z nich otrzymuje pensję od 2 709 do 4 689 zł. Co czwarty najgorzej wynagradzany zarabia poniżej 2 709 zł, a co czwarty najlepiej zarabiający – 4 689 zł. Wynagrodzenie może być zatem czynnikiem zachęcającym do zdobywania kwalifikacji w zakresie projektowania grafiki komputerowej, zważywszy, że w styczniu 2017 r. w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób średnia pensja wyniosła 4635,77 zł brutto. Warto też zwrócić uwagę na oferty pracy (w tym pracy dodatkowej) pojawiających się w mediach społecznościowych dla osób posiadających kwalifikacje związane z projektowaniem grafiki komputerowej. Przykładem może być grupa facebookowa https://www.facebook.com/groups/149385058587815/… licząca ponad 5600 członków z ciekawymi ofertami pracy i atrakcyjnym wynagrodzeniem. Jednocześnie, jak zaznaczono w raporcie z badania “Barometr zawodów 2016”, podsumowującym badanie w województwie pomorskim, głównym problemem w przypadku osób zainteresowanych podjęciem pracy w zawodzie grafika komputerowego jest nie tyle brak miejsc pracy, co brak odpowiednich umiejętności kandydatów – w szczególności brak znajomości obsługi specjalistycznych programów graficznych (http://wup.gdansk.pl/g2/2016_04/fe022875099063c224f425cd2b5270f8.pdf). Włączenie kwalifikacji Projektowanie grafiki komputerowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zapewni dostęp do specjalistów posiadających wymagane przez pracodawców kompetencje, a tym samym do rozwoju rynku pracy oraz gospodarki ukierunkowanej na innowacje.

Streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji projektu kwalifikacji

Włączenie kwalifikacji rynkowej: „Projektowanie grafiki komputerowej” jest zasadne, bo odpowiada ona na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy. Przewidywany zakres godzin na realizację programu jest adekwatny, aby uzyskać podstawowe umiejętności do wykonywania pracy projektanta grafiki komputerowej. Kwalifikacja ta ma realny potencjał, by osobom zainteresowanym rozwojem zawodowym zapewnić nabycie umiejętności w projektowaniu i przygotowaniu wektorowych oraz rastrowych materiałów graficznych w żądanych standardach do druku lub publikacji elektronicznej.

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie między innymi w:
– przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem grafiki komputerowej na zlecenie klienta;
– przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem platform e-learningowych oraz tworzących treści szkoleń e-learningowych;
– agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych;
– studiach grafiki komputerowej;
– drukarniach;
– redakcjach gazet i czasopism;
– wydawnictwach;
– przedsiębiorstwach posiadających działy handlowe i reklamowe. Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania grafiki komputerowej lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej).

Uprawnienia do walidacji

W Lipcu 2022r Centrum Modelowania Przestrzennego otrzymało, z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji decyzję, która uprawnia do egzaminowania i wydawania certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” włączonej do Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji.

Centrum Modelowania Przestrzennego specjalizuje się w przeprowadzaniu walidacji oraz szkoleń specjalistycznych z zakresu środowiska tworzenia grafiki komputerowej. Nasza kadra to wysoko wyspecjalizowani i doświadczeni wykładowcy.

Data włączenia kwalifikacji do ZSK

2018-12-12

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 12.12.2018 r., poz. 1214).

Efekty uczenia się

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację „Projektowanie grafiki komputerowej” jest przygotowana do samodzielnego wykonania projektu graficznego z przeznaczeniem do publikacji elektronicznej lub w formie druku. Wykorzystując znajomość teoretycznych podstaw projektowania grafiki komputerowej, na podstawie wymagań zleceniodawcy proponuje rozwiązania dotyczące treści i formy projektu graficznego. Pozyskuje materiały graficzne i tekstowe od klienta oraz korzysta z materiałów graficznych dostępnych na rynku, zgodnie z zasadami praw autorskich. Tworzy projekt graficzny i przygotowuje go do publikacji elektronicznej lub w formie druku. W trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów albo pracodawców i zleceniodawcy, przygotowując projekty zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi.

Informacje dotyczące Scenariusza Walidacji

Wymagania poprzedzające dla kandydatów

Kwalifikacja pełna na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Program szkolenia

1. Podstawy projektowania grafiki komputerowej oraz proponowanie rozwiązań odnośnie wymagań zleceniodawcy dotyczących projektu graficznego:

a. rodzaje i charakterystyka grafiki (wektorowa i rastrowa),

b. rodzaje i charakterystyka programów graficznych do grafiki wektorowej i rastrowej,

c. elementy interfejsów programów graficznych, w tym dostępne narzędzia,

d. sprzęt wspomagający tworzenie projektów graficznych,

e. rodzaje kompozycji obrazów,

f. zasady tworzenia kompozycji, w tym zasada złotego podziału, perspektywy, symetrii, orientacji,

g. zasady stosowania typografii, w tym typy czcionek, formatowanie, tekst ozdobny i akapitowy,

h. teoria kolorów, w tym kolory podstawowe i pochodne, mieszanie barw, profile kolorów, podział, znaczenie i dobór barw,

i. formy publikacji projektu graficznego, w tym stronę internetową, instalację, prezentację multimedialną, plakat, ulotkę, wizytówkę, baner, billboard, reklamę prasową, książkę,

j. aspekty techniczne publikacji stosowanych w Internecie, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne i rozdzielczości,

k. różnice w rozdzielczości obrazów wyświetlanych na różnych urządzeniach cyfrowych,

l. aspekty techniczne publikacji w formie druku, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne, rozdzielczości, formaty papieru, spady, marginesy i uszlachetnienia,

m. zasady prawidłowej kompozycji projektów graficznych na przykładzie strony internetowej,

n. podstawowe techniki druku, w szczególności druk offsetowy, druk cyfrowy, sitodruk i termonadruk,

o. bieżące trendy i obowiązujące standardy tworzenia grafiki komputerowej oraz wskazanie źródła pozyskiwania informacji dotyczących rozwoju grafiki komputerowej,

p. możliwości poszerzania umiejętności w zakresie projektowania graficznego.

2. Tworzenie projektu graficznego:

a. źródła darmowych i komercyjnych zasobów graficznych,

b. dostępne na rynku portale przeznaczone dla grafików, w tym witryny internetowe dysponujące fotografiami, fontami, ikonami lub piktogramami oraz tekstami próbnymi,

c. elementy i materiały graficzne niezbędne do wykonania projektu,

d. zasady dotyczące praw autorskich stosowane przy wykorzystywaniu elementów graficznych, zdjęć, tekstów i innych elementów projektu,

e. zasady ochrony i przenoszenia praw autorskich do utworów wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669 i 2245), w szczególności przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych, ochrony autorskich praw osobistych oraz prawa i zasady eksploatacji utworu,

f. pozyskiwanie treści od zleceniodawcy, weryfikacja ich parametrów technicznych pod względem zgodności z założeniami projektu i możliwościami ich wykorzystania,

g. możliwości poprawy jakości materiałów pozyskanych od zleceniodawcy.

3. Przygotowanie projektu graficznego:

a. parametry charakterystyczne dla rodzaju projektu w zależności od tego, czy projekt będzie publikowany elektronicznie, czy w formie druku, w tym przestrzeń kolorystyczna i rozdzielczość projektu,

b. layout projektu, w szczególności ustalanie formatu, wymiarów, orientacji, marginesów, spadów, przestrzeni kolorystycznej i obszarów roboczych,

c. elementy graficzne i tekstowe w projekcie,

d. kadrowanie poprawianie jakości oraz retuszowanie elementów graficznych,

e. elementy graficzne wektorowe i rastrowe, w tym winiety lub topy strony, menu, stopki, ikony lub piktogramy i elementy ozdobne,

f. transformowanie i edytowanie, w tym stosując filtry i przekształcenia, elementy graficzne wektorowe i rastrowe,

g. operacje na warstwach,

h. format tekstu, w tym tekst ozdobny i akapitowy,

i. zapis pliku poglądowego z kompozycją projektu graficznego w formacie dostępnym dla zleceniodawcy.

3. Przygotowanie projektu do publikacji:

a. sprawdzenie projektu i korygowanie możliwych błędów,

b. weryfikowanie zgodności zawartości projektu z materiałami pozyskanymi od zleceniodawcy,

c. przygotowanie pliku zgodnie z wymaganiami publikacji,

d. zapis finalnej wersji projektu w formacie spełniającym wymagania publikacji oraz zgodnie z ustaleniami ze zleceniodawcą,

e. wybór sposobu przekazania plików w zależności od ich rozmiaru i wymagań zleceniodawcy.

Efekty uczenia się

Zestaw 1: Przygotowanie procesu druku 3D na podstawie dokumentacji
Poziom PRK: 4
Orientacyjny nakład pracy: 30h
Rodzaj zestawu: obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

 1. Wiedza z zakresu podstaw projektowania grafiki komputerowej
 • rodzaje i charakterystyka grafiki (wektorowa i rastrowa),
 • rodzaje i charakterystyka programów graficznych do grafiki wektorowej i rastrowej,
 • elementy interfejsów programów graficznych, w tym dostępne narzędzia,
 • sprzęt wspomagający tworzenie projektów graficznych,
 • rodzaje kompozycji obrazów,
 • zasady tworzenia kompozycji, w tym zasada złotego podziału, perspektywy, symetrii, orientacji,
 • zasady stosowania typografii, w tym typy czcionek, formatowanie, tekst ozdobny i akapitowy,
 • teoria kolorów, w tym kolory podstawowe i pochodne, mieszanie barw, profile kolorów, podział, znaczenie i dobór barw,
 • formy publikacji projektu graficznego, w tym stronę internetową, instalację, prezentację multimedialną, plakat, ulotkę, wizytówkę, baner, billboard, reklamę prasową, książkę,
 • aspekty techniczne publikacji stosowanych w Internecie, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne i rozdzielczości,
 • różnice w rozdzielczości obrazów wyświetlanych na różnych urządzeniach cyfrowych,
 • aspekty techniczne publikacji w formie druku, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne, rozdzielczości, formaty papieru, spady, marginesy i uszlachetnienia,
 • zasady prawidłowej kompozycji projektów graficznych na przykładzie strony internetowej,
 • podstawowe techniki druku, w szczególności druk offsetowy, druk cyfrowy i sitodruk,
 • bieżące trendy i obowiązujące standardy tworzenia grafiki komputerowej oraz wskazanie źródła pozyskiwania informacji dotyczących rozwoju grafiki komputerowej,
 • możliwości poszerzania umiejętności w zakresie projektowania graficznego.
  Poziom PRK: 4
  Orientacyjny nakład pracy: 30h
  Rodzaj zestawu: obowiązkowy

Zestaw 2: Umiejętność tworzenia projektu graficznego

 • źródła darmowych i komercyjnych zasobów graficznych,
 • dostępne na rynku portale przeznaczone dla grafików, w tym witryny internetowe dysponujące fotografiami, fontami, ikonami lub piktogramami oraz tekstami próbnymi,
 • elementy i materiały graficzne niezbędne do wykonania projektu,
 • zasady dotyczące praw autorskich stosowane przy wykorzystywaniu elementów graficznych, zdjęć, tekstów i innych elementów projektu,
 • zasady ochrony i przenoszenia praw autorskich do utworów wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669 i 2245), w szczególności przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych, ochrony autorskich praw osobistych oraz prawa i zasady eksploatacji utworu,
 • pozyskiwanie treści od zleceniodawcy, weryfikacja ich parametrów technicznych pod względem zgodności z założeniami projektu i możliwościami ich wykorzystania,
 • możliwości poprawy jakości materiałów pozyskanych od zleceniodawcy.

Poziom PRK: 4
Orientacyjny nakład pracy: 30h
Rodzaj zestawu: obowiązkowy

Zestaw 3:Umiejętności przygotowanie projektu graficznego

 • parametry charakterystyczne dla rodzaju projektu w zależności od tego, czy projekt będzie publikowany elektronicznie, czy w formie druku, w tym przestrzeń kolorystyczna i rozdzielczość projektu,
 • layout projektu, w szczególności ustalanie formatu, wymiarów, orientacji, marginesów, spadów, przestrzeni kolorystycznej i obszarów roboczych,
 • elementy graficzne i tekstowe w projekcie,
 • kadrowanie poprawianie jakości oraz retuszowanie elementów graficznych,
 • elementy graficzne wektorowe i rastrowe, w tym winiety lub topy strony, menu, stopki, ikony lub piktogramy i elementy ozdobne,
 • transformowanie i edytowanie, w tym stosując filtry i przekształcenia, elementy graficzne wektorowe i rastrowe,
 • operacje na warstwach,
 • format tekstu, w tym tekst ozdobny i akapitowy,
 • zapis pliku poglądowego z kompozycją projektu graficznego w formacie dostępnym dla zleceniodawcy.
 • Poziom PRK: 4
  Orientacyjny nakład pracy: 30h
  Rodzaj zestawu: obowiązkowy

Zestaw 4: Umiejętność przygotowania projektu do publikacji

 • sprawdzenie projektu i korygowanie możliwych błędów,
 • weryfikowanie zgodności zawartości projektu z materiałami pozyskanymi od zleceniodawcy,
 • przygotowanie pliku zgodnie z wymaganiami publikacji,
 • zapis finalnej wersji projektu w formacie spełniającym wymagania publikacji oraz zgodnie z ustaleniami ze zleceniodawcą,
 • wybór sposobu przekazania plików w zależności od ich rozmiaru i wymagań zleceniodawcy.
  Poziom PRK: 4
  Orientacyjny nakład pracy: 30h
  Rodzaj zestawu: obowiązkowy

Pracownie szkoleniowo-egzaminacyjne

Centrum Modelowania Przestrzennego posiada kompletnie wyposażone pracownie umożliwiające realizację zarówno szkoleń jak i egzaminów:

W skład jednego laboratorium wchodzi:

 • 16 komputerów z systemem operacyjnym Windows 10, z co najmniej 16 GB pamięci operacyjnej i zainstalowanym pakietem Microsoft Office oraz następującymi programami: aplikacje usługi Creative Suite (usługa w chmurze), skonfigurowane środowiska pracy dla użytkowników na aktualnym oprogramowaniu wymaganym do realizacji szkoleń oraz egzaminów ZRK,

Opis stanowiska egzaminacyjnego

Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne jest stanowisko komputerowe wyposażone w:

 • sprzęt komputerowy umożliwiający działanie edytorów graficznych,
 • system operacyjny z interfejsem graficznym,
 • połączenie z Internetem,
 • edytory graficzne umożliwiające wykonanie działań wskazanych w kryteriach weryfikacji,
 • pakiet oprogramowania biurowego,
 • przeglądarkę stron internetowych.

Wymagania dla Operatora Systemu Egzaminacyjnego

 1. posiada wykształcenie minimum średnie;
 2. posiada znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. posiada umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego, lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

Wymagania dla Trenera/Egzaminatora

 1. posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. posiada minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania grafiki komputerowej;
 3. stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 4. stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zasady przeprowadzania egzaminu i kryteria oceny

 1. Walidacja dla kwalifikacji „Projektowanie grafiki komputerowej”.Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu na stronie IC CMP www.cmp3d.pl.1. Metody stosowane w walidacjiEgzamin składa się z dwóch etapów:
  • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 60 minut, obejmuje 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
  • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy CMP. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Asesorów CMP, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem arkusza oceny. W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.

  Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

  Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 14 dni od daty egzaminu.

  Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie cmp3d.pl

  2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:

  Każdy uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci egzaminu. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Projektowanie grafiki komputerowej” dokonywana jest podczas dwuetapowego egzaminu:

  • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie www.cmp3d.pl Egzamin teoretyczny trwa 60 minut, obejmuje minimum 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Za każdą prawidłową odpowiedź system przyznaje 1 pkt. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego. W momencie zakończenia testu System Egzaminacyjny wyświetla uczestnikowi na ekranie wynik egzaminu.
  • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Asesorzy CMP. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Asesorów, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem arkusza oceny. W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.

  Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

  1. Zgłoszenie egzaminu z listą uczestników egzaminu, na podstawie której CMP nadaje loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do CMP dwiema drogami: w systemie na stronie internetowej www.cmp3d.pl oraz na adres mailowy kontakt@cmp3d.pl Wzór zgłoszenia dostępny na stronie w zakładce Instytucja Certyfikująca dokumenty.
  2. Pracownik nadaje uczestnikom egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza.
  3. Przed egzaminem uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa w egzaminie zawarte w regulaminie”, gdzie uczestnicy są informowani o formie egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
  4. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego podpisywane przez uczestników egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
  5. Potwierdzenie egzaminu praktycznego podpisywane przez uczestników egzaminu wraz z wynikiem egzaminu i podpisem Asesora.
  6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym on-line.
  7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze dla egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją egzaminu.
  8. Kompletne potwierdzenia egzaminu wraz z dokumentacją egzaminu Asesorzy przesyłają w oryginałach do CMP.
  9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu CMP w terminie 14 dni wystawia certyfikaty dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
  10. Dokumentacja egzaminu jest przechowywana w CMP.

  .

Koszty

Koszt przeprowadzenia egzaminu oraz koszt certyfikacji wynosi:

 • 2400 zł brutto

Certyfikat wydawany jest wyłącznie osobom, które zakończyły walidację z wynikiem pozytywnym.
Zobacz warunki i procedurę zgłoszeń egzaminów ZSK na www.cmp3d.pl

Procedura odwoławcza

www.cmp3d.pl

Podręcznik

 

 • Wydawca: Centrum Modelowania Przestrzennego

 

 

Zaufaj nam!!!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zadzwoń do nas +48 535 144 000
Napisz do nas kontakt@cmp3d.pl