Instytucja Certyfikująca

 

Specjalizujemy się w kształceniu oraz walidacji z zakresu kwalifikacji cyfrowych w szczególności modelowania, skanowania i druku 3D.

Dostępne kwalifikacje rynkowe z ramienia Ministra Cyfryzacji

Kwalifikacje dostępne wkrótce

Wdrażanie druku 3D w przedsiębiorstwie

Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją

Stomatologia Cyfrowa

Co potwierdza certyfikat i kto go przyznaje?

Certyfikat potwierdza, że jego właściciel ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane dla danej kwalifikacji.

Certyfikat jest przyznawany przez ekspertów w danej dziedzinie. To oni sprawdzają, czy dana osoba osiągnęła odpowiednie efekty nauczania. Robią to w procesie walidacji – zgodnie z określonymi kryteriami i zasadami zapewniania jakości.

Nie każdy może zostać ekspertem – tę role mogą pełnić tylko osoby o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu w danym obszarze.

Certyfikat z PRK

CERTYFIKAT DZIĘKI OZNACZENIU
PRK JEST ROZPOZNAWALNY TAKŻE ZA GRANICĄ:

  • jako pracownikowi ułatwi Ci przedstawienie zagranicznemu pracodawcy poziomu swoich umiejętności,
  • jako firmie ułatwi Ci wykazanie europejskiemu kontrahentowi, że masz pracowników o odpowiednich kompetencjach, by podjąć się zlecenia.

Samoocena

To ty decydujesz czy jesteś gotowy podejść do egzaminu. Przejrzyj test, który dla Ciebie przygotowaliśmy. Obejrzyj sprzęt, na którym będziesz egzaminowany, a nawet przykładowy przebieg egzaminu. W przypadku wątpliwości możesz zadzwonić do naszego doradcy. Możecie wspólnie przeanalizować Twoje portfolio.

Ostatni szlif

Jeśli uznasz, że do pełnej kwalifikacji brakuje Tobie jakieś umiejętności możemy wskazać, gdzie organizują kursy, abyś uzupełnił doświadczenie. Jeśli pracowałeś na podobnej drukarce 3D, ale chcesz sprawdzić czy nasza nie zaskoczy Cię jakąś różnicą, możesz przyjść na dzień otwarty lub konsultacje.

Elastyczność

Niezależnie od tego, czy podejdziesz do egzaminu po samoocenie, czy będziesz musiał swoim umiejętnościom nadać ostatni szlif i tak zdobędziesz nowy zawód szybciej niż w edukacji formalnej. Twój nowy pracodawca już czeka na Ciebie. To on pomógł nam spisać oczekiwane umiejętności.

Instytucja Certyfikująca

W styczniu 2022r Centrum Modelowania Przestrzennego otrzymało z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji decyzję, która uprawnia do egzaminowania i wydawania certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji cyfrowych włączonych do Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji, na różnych poziomach Polskich Ram Kwalifikacji.

Czym jest IC?

Instytucja Certyfikująca (IC) to podmiot z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji włączonych do ZSK, czyli do wydawania dokumentów (np. certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Wydanie takiego certyfikatu jest zwieńczeniem procesu sprawdzania wiedzy i umiejętności osoby ubiegającej się o nadanie danej kwalifikacji. Za organizację i przebieg tego procesu również odpowiada IC. Proces ten jest określany mianem walidacji.

Przykładowa procedura uzyskania certyfikatu

1

Rejestracja

Zarejestrowanie się i rozpoczęcie procesu certyfikacji

2

Dokumentowanie

W tym kroku należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty oraz deklaracje.

Po pozytywnym przejściu weryfikacji, można przejść do następnego kroku.

Negatywny wynik weryfikacji oznacza konieczność uzupełnienia brakujących dokumentów oraz deklaracji.

3

Weryfikacja - część teoretyczna

W tej części przeprowadzany jest test teoretyczny w formie pisemnej lub przy pomocy systemu elektronicznego.

Pozytywny wynik testu pozwala przejść do części praktycznej.

Uzyskanie negatywnego wyniku testu kończy proces certyfikacji i wiąże się z brakiem uzyskania certyfikatu. Od negatywnego wyniku testu przysługuje odwołanie.

4

Weryfikacja - część praktyczna

Na tym etapie osoba starająca się o uzyskanie certyfikatu poddawana jest następującym procedurom weryfikacyjnym:

  • obserwacja w warunkach symulowanych
  • obserwacja w warunkach rzeczywistych
  • prezentacja
  • wywiad ustrukturyzowany
  • wywiad swobodny (rozmowa z komisją)
  • analiza dowodów i deklaracji

Pozytywny wynik części praktycznej kończy proces certyfikacji i wiąże się z uzyskaniem certyfikatu.

Uzyskanie negatywnego wyniku rozpoczyna procedurę odwoławczą, która może zakończyć się brakiem uzyskania certyfikatu, koniecznością powtórzenia części praktycznej lub w wypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania – uzyskaniem certyfikatu.

5

Uzyskanie certyfikatu

Pliki do pobrania

Aktualności

Kliknij poniższy przycisk i zapisz się na egzamin

Zaufaj nam!!!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zadzwoń do nas +48 535 144 000
Napisz do nas kontakt@cmp3d.pl