Katalog wyposażenia LP dla szkół ponadpodstawowych

Konsultacje katalogu wyposażenia dla szkół ponadpodstawowych.

Autor: admin
Data publikacji: 5 lutego 2022

Tworząc propozycję katalogu, Ministerstwu przyświecała z jednej strony idea zapewnienia szkołom wszystkiego tego co służy rozwijaniu kompetencji przyszłości – współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów czy kreatywności – a z drugiej strony dania szkołom możliwie szerokiego wyboru pomocy, które przydadzą się im w procesie dydaktycznym. Odwzorowane zostały też dobre praktyki z zagranicy – przykładowo w krajach skandynawskich, zgodnie z założeniem tzw. slojdu (slöjd) uczniowie od najmłodszych lat są zaznajamiani poprzez prace ręczne z umiejętnościami manualnymi przydatnymi później szczególnie w dziedzinach inżynieryjnych, ale też z technikami pracy projektowej użytecznych także np. w pracy biurowej czy prowadzeniu własnego biznesu. Tę filozofię można połączyć z nowoczesnymi narzędziami, które dla przyszłych pokoleń będą naturalnym środowiskiem pracy, takimi jak drukarki 3D, zgodnie z ideą rozwoju kompetencji STEAM.

Zobacz nasze Laboratoria Przyszłości lub więcej na https://www.gov.pl/web/laboratoria

Efektem tych prac jest kilkaset pozycji – od narzędzi po roboty edukacyjne, z których dyrektorzy szkół będą mogli wybierać wyposażenie, które zagości w ich szkołach. Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego (które szkoły będą musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz dodatkowego (które może być swobodnie dobierane przez społeczność szkolną). Przy tworzeniu katalogu współpracowaliśmy z naukowcami, praktykami nauczania, polską branżą EdTech i innymi ekspertami. Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

  • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
  • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
  • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
  • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Chcemy aby to wyposażenie trafiło do każdej szkoły w Polsce i było dostępne dla uczniów na każdym przedmiocie, ale też na zajęciach pozalekcyjnych (np. kółkach zainteresowań). Celem jest wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym.

Co ważne, założeniem inicjatywy nie jest nauka zdalna. Sprzęt służący do nauczania na odległość będzie kupowany w ramach innych inicjatyw, przykładowo tych ujętych w Krajowym Planie Odbudowy. Dlatego w katalogu nie znajdą Państwo laptopów (za wyjątkiem tych przeznaczonych do obsługi drukarek 3D) czy monitorów interaktywnych – widzimy potrzebę zapewnienia ich szkołom, ale będzie się to odbywało w ramach innych działań (np. programu Aktywna Tablica). Laboratoria Przyszłości skupiają się na wyposażeniu, które służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką możliwość szczególnie podczas nauki stacjonarnej.

Konsultacje katalogu wyposażenia dla szkół ponadpodstawowych
Do udziału w konsultacjach zachęcamy każdego, ale przede wszystkim:

  • Szkoły (dyrektorów szkół oraz nauczycieli technicznych)
  • Dostawców edukacyjnego sprzętu technicznego
  • Rodziców
  • Przedsiębiorców branży EdTech

Przed udziałem w konsultacjach zapoznaj się ze aktualną wersją katalogu wyposażenia. Katalog zawiera w sobie wyposażenie podstawowe (które szkoły będą musiały posiadać uprzednio lub zakupić w ramach otrzymanego wsparcia) oraz dodatkowe (które szkoły będą mogły swobodnie wybierać). Dla zapewnienia uczciwej konkurencji, uprzejmie prosimy o upewnienie się, że zgłaszane propozycje wyposażenia mogą być dostarczane przez co najmniej kilka podmiotów.

Udostępnij NAS!! :)

Zaufaj nam!!!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zadzwoń do nas +48 535 144 000
Napisz do nas kontakt@cmp3d.pl