Kwalifikacja, wdrażanie druku 3D w firmie

Wsparcie dla firm wdrażających druk 3D.

Autor: admin
Data publikacji: 14 grudnia 2021

CMP jest autorem opisu kwalifikacji rynkowej dedykowanej dla specjalistów wdrażających technologię przyrostową w firmach.

Od grudnia 2021r opis kwalifikacji procedowany jest w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, wkrótce kwalifikacja będzie dostępna w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji , wspierając firmy we wdrażaniu druku 3D w procesach wytwórczych i nie tylko.

Krótka charakterystyka kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację „Wdrażanie wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej” jest gotowa do samodzielnego działania we wdrażaniu, weryfikacji i stosowaniu technologii przyrostowych (drukarek 3D, skanerów 3D i filamentów). Kwalifikacja może być przydatna szczególnie dla osób zatrudnionych zarówno w przedsiębiorstwach, głównie produkcyjnych i usługowych, na stanowiskach związanych z doradzaniem i wdrażaniem rozwiązań technologicznych, jak i instytucjach publicznych na stanowiskach pracy związanych z zarządzaniem kryzysowym. Ponadto uzyskaniem kwalifikacji zainteresowane mogą być także osoby chcące doradzać w zakresie możliwości wykorzystania w praktyce technologii przyrostowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, szkoleniowej lub edukacyjnej.

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji

Uzyskaniem kwalifikacji “Wdrażanie i zarządzanie wytwarzaniem przyrostowym” mogą być zainteresowani: – absolwenci studiów I i II stopnia kierunków związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji oraz innych kierunków technicznych; – absolwenci średnich szkół technicznych i szkół branżowych II stopnia; – kadra zarządzająca średniego szczebla przedsiębiorstw; – osoby dysponujące wiedzą techniczną i doświadczeniem chcące poszerzyć i potwierdzić swoje kompetencje;- osoby chcące się przekwalifikować; – osoby prowadzące lub chcące założyć własną działalność gospodarczą powiązaną z kwalifikacją “Wdrażanie wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej w środowisku 3D”; -pracownicy placówek prowadzących szkolenia z rozwiązań ukierunkowanych na technologię 4.0; - wykładowcy i nauczyciele technicznych i informatycznych przedmiotów zawodowych; -pracownicy placówek kształcenia ustawicznego pracujący z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym; pracownicy firm produkcyjnych mający doświadczenie w audytach procesów lub weryfikacji wskaźników produkcji (KPI) z praktycznym doświadczeniem użycia drukarek i skanerów 3D.

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji

Osoby posiadające kwalifikację mogą pracować/znaleźć zatrudnienie w przemyśle, usługach, samorządach, placówkach wdrażających technologię 4.0 lub otworzyć własną firmę usługowo-produkcyjną jako pracownicy, kadra zarządzająca, osoby doradzające w kwestiach technologii przyrostowej kadrze zarządzającej i osobom uczestniczącym w rozwoju firmy. Osoby te także mogą wykorzystać kwalifikację w swoich działaniach przy badaniach rynkowych, projektowaniu, zarządzaniu jakością, zarządzaniu serwisem posprzedażowym, wprowadzeniem nowych produktów do produkcji, szybkim prototypowaniu. Wśród stanowisk, na których przydatne mogą być efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji, znajdują się m.in.: technolodzy, inżynierowie utrzymania ruchu, doradcy technologiczni (handlowi), serwisanci, technicy dentystyczni, osoby mogące doradzać w zakresie możliwości wykorzystania w praktyce technologii przyrostowej; nauczyciele technicznych i informatycznych przedmiotów zawodowych uczących o technologii przyrostowej; osoby na poziomie samorządów związane z zarządzaniem kryzysowym. Kwalifikacja przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku specjalisty rozpoznającego potrzeby i możliwości firmy lub instytucji w celu implementacji technologii przyrostowej.

Udostępnij NAS!! :)

Zaufaj nam!!!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zadzwoń do nas +48 535 144 000
Napisz do nas kontakt@cmp3d.pl