Młody drukarz 3D z certyfikatem PRK

CMP od stycznia otrzymało, z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji decyzję, która uprawnia do egzaminowania i wydawania certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji cyfrowych dla młodych programistów i drukarzy 3D.

Autor: admin
Data publikacji: 10 stycznia 2022

CMP posiada uprawnienia do przeprowadzania walidacji z kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”.

Od stycznia 2022r Centrum Modelowania Przestrzennego otrzymało, z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji decyzję, która uprawnia do egzaminowania i wydawania certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji cyfrowych włączonych do Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji, na różnych poziomach Polskich Ram Kwalifikacji.

Krótka charakterystyka kwalifikacji

Oosoba posiadająca kwalifikację „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” jest gotowa do samodzielnego działania w zakresie realizacji procesu druku przestrzennego na podstawie dokumentacji CAD 3D. Przygotowuje oraz prowadzi proces druku 3D zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitoruje przebieg procesu oraz stwierdza zgodność wytworzonego obiektu 3D z dokumentacją. Uzyskaniem kwalifikacji mogą być w szczególności zainteresowane osoby, które chciałyby pracować w przedsiębiorstwach wytwarzających obiekty fizyczne (prototypy, produkty) w technologii addytywnej na podstawie komputerowej dokumentacji CAD 3D.

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji

Kwalifikacja kierowana jest w szczególności do osób zainteresowanych: – nabyciem bądź aktualizacją umiejętności w zakresie programowania i obsługi procesu druku 3D, – potwierdzeniem kwalifikacji w zakresie posługiwania się techniką druku 3D. Kwalifikacja jest także skierowana do osób, które na co dzień zajmują się szeroko rozumianym projektowaniem i chcą nabyć kompetencje posługiwania się techniką druku 3D, poszerzając tym samym zakres swoich kwalifikacji.

Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji.

Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem obiektów fizycznych w technologiach druku 3D. Jest przygotowana do pracy na stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn do druku 3D, przede wszystkim w działach produkcji i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w takich gałęziach przemysłu jak m.in.: lotnictwo, kolej, motoryzacja, medycyna, przemysł jachtowy, produkcja opakowań produkcyjnych. Może również pracować na rzecz produkcji małoseryjnej i zindywidualizowanej, np. w nowoczesnych pracowniach protetycznych czy w prototypowaniu.

Udostępnij NAS!! :)

Zaufaj nam!!!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zadzwoń do nas +48 535 144 000
Napisz do nas kontakt@cmp3d.pl