W ramach obchodów dwudziestolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych zapraszają na wyjątkową konferencję poświęconą roli i rozwojowi kwalifikacji wolnorynkowych, m.in. na przykładzie  systemowych rozwiązań edukacyjnych z zastosowaniem drukarek  3D. Wydarzenie odbędzie się 15 maja w siedzibie Ministerstwa oraz będzie dostępne online, z transmisją na żywo i tłumaczeniem migowym, co podkreśla jego otwartość i dostępność.

Autor: cmp3d
Data publikacji: 9 maja 2024

Zapraszamy na Konferencję: “O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”

Cel Konferencji

Celem konferencji jest m.in. podkreślenie znaczenia druku 3D jako kluczowej technologii przyszłości w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Druk 3D, będący jednym z filarów 4 rewolucji przemysłowej, zrewolucjonizował wiele sektorów gospodarki, w tym budownictwo, medycynę, motoryzację, a nawet modę. Spotkanie ma na celu zbadanie, jak kwalifikacje związane z drukiem 3D mogą być rozwijane i walidowane, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku pracy.

Program Konferencji

Konferencja będzie okazją do dyskusji na temat wyzwań i perspektyw rozwoju kwalifikacji związanych z drukiem 3D, w kontekście ZSK. Wśród zaplanowanych punktów programu znajdą się:
– Prezentacja nowej kwalifikacji z Wdrażania technologii przyrostowej i inżynierii odwrotnej oraz możliwości jej wykorzystania w różnych sektorach gospodarki.
– Dyskusja na temat roli Ministerstwa Rozwoju i Technologii w promowaniu i walidacji kwalifikacji z druku 3D.
– Prezentacja efektów i wniosków z pilotażu praktycznego wykorzystania kwalifikacji z druku 3D.
– Panele dyskusyjne na temat przyszłości walidacji kwalifikacji z druku 3D i ich znaczenia dla pracodawców oraz edukacji.

Kwestie do Omówienia

W trakcie konferencji poruszone zostaną m.in. następujące tematy:
– wyzwania i perspektywy ZSK,
– Wpływ druku 3D na przyszłość pracy i wymagane kwalifikacje.
– Metodyka i jakość walidacji kwalifikacji z druku 3D.
– Perspektywy rozwoju edukacji w zakresie druku 3D.
– Wsparcie w bezpiecznej implementacji innowacyjnych rozwiązań z zakresu druku 3D

Do Kogo Skierowana jest Konferencja?

To wydarzenie jest skierowane do wszystkich, którzy interesują się przyszłością technologii i kwalifikacji, zwłaszcza:
– Przedstawicieli oświaty i instytucji szkoleniowych.
– Przedstawicieli branży druku 3D.
– Pracodawców poszukujących specjalistów z umiejętnościami druku 3D.
– przedstawicieli Branżowych Centrów Umiejętności działających w obszarze budownictwa i gospodarki.

Udostępnij NAS!! :)

Zaufaj nam!!!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zadzwoń do nas +48 535 144 000
Napisz do nas kontakt@cmp3d.pl