Na tym kierunku nudy nie będzie !!!

Zdobądź kwalifikacje przyszłości i zostań specjalistą w dziedzinie druku 3D.

Autor: cmp3d
Data publikacji: 10 maja 2024

Na fali rozwoju

Politechnika Morska w Szczecinie podjęła inicjatywę uruchomienia nowego, ogólnoakademickiego kierunku studiów – inżynierii modelowania przestrzennego. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowanych pracowników w obszarze nowoczesnych technologii. Kierunek ten wpisuje się w światowe trendy i zapewnia kandydatom na studia unikalną możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności na styku wielu dyscyplin naukowych.

Cel

Celem kształcenia na kierunku inżynieria modelowania przestrzennego jest przygotowanie absolwentów do efektywnego działania w dynamicznie zmieniającym się świecie nowych technologii. Program studiów zapewnia szerokie fundamenty w zakresie modelowania, prototypowania, technologii przyrostowej oraz inżynierii odwrotnej, jak również inżynierii mechanicznej. Solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne pozwala absolwentom na elastyczność w wyborze ścieżki kariery zawodowej, otwierając przed nimi drzwi do wielu sektorów przemysłu.

Perspektywa

Ukończenie studiów na tym kierunku nie tylko gwarantuje zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach ukierunkowanych na nowe technologie przemysłu 4.0, ale również stwarza możliwości uczestnictwa w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą rewolucjonizować wiele gałęzi przemysłu. Absolwenci mają szansę znaleźć zatrudnienie w branży motoryzacyjnej, medycznej, lotniczej, a także w sektorze elektroniki użytkowej, gdzie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu modelowania i prototypowania jest wyjątkowo wysokie.

Nowoczesność edukacyjna

Nowy kierunek studiów na Politechnice Morskiej w Szczecinie jest krokiem naprzód w adaptacji polskiej edukacji wyższej do globalnych trendów w dziedzinie technologii przyrostowych. Inicjatywa ta nie tylko podnosi prestiż uczelni, ale również otwiera nowe możliwości dla przyszłych inżynierów, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć w tworzeniu przyszłości sektora technologicznego.

Zwiększenie szans dla kandydatów

W kontekście wprowadzenia nowego kierunku studiów, pojawia się interesująca możliwość dla kandydatów, którzy chcieliby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia. Politechnika Morska podkreśla, że posiadanie certyfikatu z kwalifikacji wolnorynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”, może być znaczącym atutem dla kandydatów aplikujących na ten kierunek. Posiadanie takich dokumentów nie tylko zwiększa szanse na dostanie się na studia, ale również przygotowuje studentów do przyszłych wyzwań zawodowych, oferując im solidne podstawy praktyczne już na starcie ich edukacji. Dlatego też, posiadanie certyfikatu z tego obszaru może być kluczowym elementem, który pozwoli przyszłym studentom wyróżnić się na tle innych kandydatów.

Udostępnij NAS!! :)

Zaufaj nam!!!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zadzwoń do nas +48 535 144 000
Napisz do nas kontakt@cmp3d.pl