Autor: cmp3d
Data publikacji: 15 maja 2024
15 maja 2024 roku odbyła się wyjątkowa konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Instytut Badań Edukacyjnych, której celem było omówienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w kontekście nie tylko rozwoju technologii, ale również jego szerokiego zastosowania w różnych sektorach gospodarki i edukacji. Wydarzenie przyciągnęło wielu ekspertów z różnych dziedzin, w tym przedstawicieli instytucji akademickich, branżowych oraz organizacji badawczych.
Uczestnicy i Panele Dyskusyjne
Konferencja była bogata w różnorodne panele dyskusyjne, które obejmowały tematykę od technologii po edukację i przemysł. Jednym z uczestników było Centrum Modelowania Przestrzennego, które aktywnie uczestniczyło w panelach, dzieląc się swoimi doświadczeniami na temat przeprowadzania walidacji z druku i skanu 3D.
Przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej oraz Politechniki Morskiej ze Szczecina również wzięli udział w konferencji, prezentując swoje podejście do integracji ZSK w programach nauczania oraz współpracy z przemysłem. Ich wystąpienia podkreślały znaczenie współpracy między uczelniami a sektorem prywatnym w celu zapewnienia, że kwalifikacje odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy.
Branża Druku i Skanowania 3D
Szczególną uwagę poświęcono również przedstawicielom branży druku i skanowania 3D, którzy wysłuchali, jak Zintegrowany System Kwalifikacji może wspierać rozwój tej dynamicznie rosnącej gałęzi przemysłu. Dzięki zastosowaniu ZSK, możliwe jest lepsze dostosowanie kwalifikacji pracowników do specyficznych wymagań technologicznych, co z kolei przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności na rynku.
Wnioski i Przyszłość ZSK
Podczas konferencji podkreślano, że Zintegrowany System Kwalifikacji jest kluczowym narzędziem wspierającym rozwój zawodowy i edukacyjny w Polsce. System ten umożliwia nie tylko formalne uznawanie kwalifikacji zdobytych w różnych środowiskach, ale również ich ciągłe aktualizowanie w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku pracy.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Instytut Badań Edukacyjnych zapowiedzieli kontynuację prac nad doskonaleniem ZSK, w tym rozwijanie współpracy z różnymi sektorami gospodarki oraz instytucjami edukacyjnymi. Planowane są kolejne inicjatywy mające na celu promowanie i wdrażanie ZSK w różnych dziedzinach, co ma przyczynić się do zwiększenia jakości kształcenia oraz zatrudnienia w Polsce.
Konferencja zorganizowana przez MRiT oraz IBE była ważnym krokiem w kierunku rozwijania ZSK. Dzięki zaangażowaniu szerokiego grona ekspertów i przedstawicieli różnych sektorów, udało się wypracować w naszej instytucji konkretne rekomendacje i plany na przyszłość, które z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju tego kluczowego systemu.

Udostępnij NAS!! :)

Zaufaj nam!!!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zadzwoń do nas +48 535 144 000
Napisz do nas kontakt@cmp3d.pl